Pravidla serveru Kamellot

Na serveru jsou stanovená pravidla. Pokud chceš s AdminTeamem vycházet co nejlépe, tak je dodržuj.

 1. Hráč je povinen dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 2. Svou registrací hráč potvrzuje dodržování pravidel serveru.
 3. Hráčovo chování musí splňovat všechny faktory slušného chování ve společnosti (vyhnout se vulgarismům apod.)
 4. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena AdminTeamu. Proti trestům typů Ban se má právo odvolat na platformách Discord/TeamSpeak
 5. Jakákoliv forma TPA killu je zakázána. Jeho využití se přísně trestá. Výši trestu určuje člen AT.
 6. To, co hráč poskytne hráči/serveru (včetně zakoupení výhody) není právem vymahatelné.
 7. Pokud chce hráč podat stížnost na člena AT, je potřeba aby doložil přesné informace a fotografie.
 8. Jakákoliv forma hacků/cheatů je přísně zakázana. Jejich používání se trestá.
 9. Vyhrazujeme si právo měnit pravidla bez upozornění, jejich následná neznalost se neomlouvá.
 10. Propagování cizích serverů je zakázané jakýmkoli způsobem, včetně TS3 serverů, webu či produktů
 11. Zákaz bezdůvodného ničení volné přírody (nesmyslné sloupy, nepřirozené a zbytečné umisťování bloků)
 12. Ztrátu itemů řešíme pouze v případě, kdy se jedná o griefing či jiný způsob krádeže popř. bug.
 13. Respektuj hráče, kteří bydlí ve tvé blízkosti.
 14. Úmyslné narušení chodu serveru (lagování redstone obvody atd..) je přísně trestáno.
 15. Hráči jsou povinni nahlásit jakákoliv podezření na hráče porušující pravidla serveru. Zatajení je taktéž trestáno.
 16. Je zákaz obcházení banu pomocí jiného učtu či programu třetí strany.
 17. Využívání chyb hry/serveru a jejich následné nenahlášení je zakázané.
 18. Zákaz využívání druhých účtů za účelem afk získávání itemů či jiného využívání.
 19. Všechna pravidla platí pro všechny světy na serveru (příroda,end,nether)
 20. V netheru je zakázáno chození nad bedrock či budování staveb v tomto prostoru.
 21. Je zakázáno v Netheru zalévat lávová jezera vodou.
 22. Programy třetích stran typu KillAura FlyHack a další se přísně trestají.
 23. Hráč nemá právo ničit stavby jiného hráče, griefing je přísně trestán (včetně hlavního ostrova v endu).
 24. Přísný zákaz žebrání o OP nebo Itemy či jiné věci od členů AT.
 25. Je zakázáno obchazení AFK zatížením myši, AFK kolotoče a věci/stavby tomu podobné.

Každé porušení pravidel se trestá

Abychom na serveru mohli udržovat pořádek a příjemou komunitu, jakékoliv porušení pravidel trestáme. Pokud hráč dělá něco, co zde nená uvedeno a není proti pravidlům, ovšem pro ostatní hráče je otravné, může být bez důvodu potrestán.

ZPĚT